Výrobné prevádzky D-02 disponujú nasledovnými technológiami pre výrobu oceľových konštrukcií:

Pálenie

Plazmový páliaci stroj Cybertronic

Delenie

Rámová píla RP 20 3x

ARG220 plus PILOUS 1x

Nožnice MM5/2500

Opracovanie

Obrázok
Obrázok

Sústruhy SV 18 2x, SU 50x2000 2x, SN 40B, ...

Frézky FGV 32, FA4V, FU1

Vŕtačky VO 32, VS20A, 4GCOO2 ,...

Lisovanie

Lis hydraulický COM 80A

Lis hydraulický COM 40A

Ohýbanie

Hydraulický lis ESPE CTO 160/3150

XONM 2000 2A-4

Zváranie

Ručné zváranie technológiami MMA, MIG-MAG

Operačný manipulátor OM-P1 2x

Ustavovanie

Lakovanie

Stavebná činnosť

D-02 ponúka okrem výroby aj služby spojené s dodávkou vybranýchtypov zváraných konštrukcií.

Montáže montovaných konštrukcií

Manipulácia s bremenami do 28 000 kg

Stavebné zámočnícke práce

Príprava terénu pre ustavenie konštrukcie nakladačmi

Stavby betónových základov

Späť
* Dáta budú použité výlučne na odpoveď a nebudú poskytnuté tretím osobám.