Prídavné zariadenia pre nakladače

V našom výrobnom programe sa nachádza široký sortiment prídavných zariadení pre šmykom riadené nakladače, rýpadlá, rýpadlo-nakladače, LKT a traktorové čelné nakladače. Používame výlučne pevnostné materiály a kvalitné konštrukčné ocele.

Nožové dosky používané na našich zariadeniach sú značky BOROX.

Späť
* Dáta budú použité výlučne na odpoveď a nebudú poskytnuté tretím osobám.