Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť DETVA Industries s.r.o. vznikla v roku 2015 so zámerom stať sa medzinárodne pôsobiacou technologickou skupinou.

Hlavné sídlo spoločnosti spolu s časťou výroby sa nachádza v areáli PPS v Detve. Detva a jej okolie je tradične veľmi silným pôsobiskom strojárskeho priemyslu a kvalifikovanej pracovnej sily.

Detva Industries disponujú aj vlastnými výrobnými kapacitami v Českej republike pre potreby tohto trhu a s odlišnými výrobnými prostriedkami.

Späť