Engineering

D-04 Engineering zabezpečuje všetky činnosti technického rozvoja v rámci spoločnosti DETVA Industries. Zaoberá sa riešeniami konštrukčných a technologických úloh pre divízie spoločnosti.

Činnosti D-04 Engineering:

/ Vývoj a inovácie mobilných pracovných strojov
/ Vývoj prípravkov a JUS
/ Spracovanie a tvorba technickej dokumentácie a postupov pre všetky divízie
/ Testy a skúšobníctvo vlastných finálnych výrobkov
/ Tvorba OTS dokumentácie
/ Zákazková tvorba výkresovej dokumentácie

Spolupráca

Divízia D-04 spolupracuje pri neustálej inovácií a hľadaní nových riešení vo veľkej miere so vzdelávacími inštitúciami. Najintenzívnejšiu spoluprácu rozvíja v oblasti vývoja nových trendov v oblasti stavebných strojov s ÚDTK SjF STU Bratislava.

Aktuálne projekty - štúdie nových trendov v oblasti stavebnej mechanizácie:

Hydraulické mikrorýpadlo HMR-045 s ručným vedením pre použitie v málo prístupných miestach mestských zástavieb.

HMR 045
Späť