Technologické systémy, náradie a jednoúčelové stroje

D-03 Technologické systémy a JUS (TNS a JUS) je divízia zameraná na výrobu výrobných technologických celkov a JUS na kľúč.

Sortiment D-03 TNS a JUS pozostáva z výroby:

/ Zváracích, ustavovacích a obrábacích prípravkov
/ Polohovadiel do nosnosti 3 000 kg
/ Častí výrobných liniek
/ Špeciálnych dopravníkových systémov

Referencie D-03 TNS a JUS:

as-integrated AS-INTEGRATED (CZ)
zetes ZETES (CZ)
vw Volkswagen Slovakia
adulta adulta, a.s. (CZ)
Späť
* Dáta budú použité výlučne na odpoveď a nebudú poskytnuté tretím osobám.