DIVÍZIA 01 - Mobilné pracovné stroje

Divízia mobilné pracovné stroje sa zameriava na výrobu širokého sortimentu príslušenstva a častí mobilných pracovných strojov v oblasti stavebných, cestných, lesných a komunálnych strojov. Výrobky sú výlučne vlastnej konštrukcie, tvorené s ohľadom na maximálnu využiteľnosť a kvalitu výrobkov.

DIVÍZIA 02 - Oceľové konštrukcie

Vyrábame zvárané konštrukcie z klasických konštrukčných ocelí, oteruvzdorných materiálov, nereze a hliníku do maximálnej hmotnosti podzostáv 5000kg. Divízia 02 Oceľové konštrukcie ponúka výrobné kapacity pre kooperačné výroby a samostatné výrobné operácie:

DIVÍZIA 03 - Technologické systémy a jednoúčelové stroje

Technologické systémy a JUS (TNS a JUS) je divízia zameraná na výrobu výrobných technologických celkov a JUS na kľúč. V rámci tejto divízie navrhujeme a vyrábame ustavovacie a manipulačné prípravky, jednoúčelové stroje a polohovadlá. V neposlednom rade sa venujeme návrhu a výrobe základových platforiem zváracích robotov.

DIVÍZIA 04 - Engineering

Engineering zabezpečuje všetky činnosti technického rozvoja v rámci spoločnosti DETVA Industries. Zaoberá sa riešeniami konštrukčných a technologických úloh pre divízie spoločnosti. Okrem neustálych inovácií finálnych výrobkov D 04 rieši aj pokrok.

Späť